photographie Milena Moncheva

PREZENTARE

Radu Alain DUTA

Avocat în Baroul din Luxemburg din 8 iulie 2004

Avocat in Baroul Paris (avocat european conform directivei 98/5/CE)


LL. M Drept German - Universitatea Humboldt din Berlin
Master în Contencios Comunitar - Universitatea Robert Schuman din Strasbourg
Licenţa în Dreptul Afacerilor - Universitatea Paris II Panthéon Assas

Cu o bogată expertiză în procedură, revendic faptul de a fi un avocat pledant pentru care căutarea de soluţii negociate rămâne o prioritate.

Conştient de încrederea pe care mi-o acordă clienţii prin încredinţarea de dosare sensibile şi cu mize importante, depun toate eforturile pentru a o merita.

Obiectivul meu este de a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru client ... în cel mai scurt timp posibil ... la costul cel mai competitiv posibil.

Această vocaţie de eficienţă poate fi realizată doar prin relaţii strânse şi personalizate avocat-client, bazate pe etică şi umanitate.

DOMENII DE COMPETENŢA

Drept civil

Responsabilitate civilă contractuală şi delictuală
Drept imobiliar şi al construcţiilor / dezvoltare şi promoţie imobiliară/ coproprietate
Dreptul familiei (divorţ, pensia alimentară, încredinţarea copiilor minori, ...)
Dreptul de succesiune
Dreptul consumatorilor
Contracte de închiriere pentru persoane private şi pentru societăţi

Drept public

Contencios Administrativ
Drept constituţional
Dreptul achiziţiilor publice
Dreptul de stabilire
Dreptul străinilor (permis de şedere, azil, extrădare, cetăţenie ...)
Drept european
Litigii în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Drept penal

Drept penal al afacerilor
încălcări ale Codului rutier
Altele

Dreptul societăţilor comerciale

Achiziţionarea şi fuzionarea întreprinderilor
Creare de societăţi
Convenţii între acţionari
Falimente şi lichidări

Procedurile de executare

Executarea deciziilor de justiţie internă şi externă
Popriri

CORESPONDENŢI

în cadrul cazurilor transfrontaliere care necesită intervenţia unui confrate membru al unui barou străin, fie pentru a solicita un aviz juridic, fie pentru a redacta un act de procedură sau pentru a interveni în instanţele locale, dispun de corespondenţi pentru ale căror calităţi profesionale şi umane pot garanta. Sunt avocaţi care asigură o prestaţie de calitate şi care manifestă o preocupare constantă pentru eficacitate.

FRANţA

Maestrul Sorin MARGULIS
Avocat la Baroul din Paris

Maestrul Engin Doyduk
Avocat la Baroul din Metz

ROMâNIA

Maestrul Ionel OLTEANU
Avocat la Baroul din Bucureşti

ONORARII

în conformitate cu articolul 2.4.5.2 din regulamentul Ordinului Avocaţilor din 9 ianuarie 2013, onorariile de avocat sunt stabilite în mod liber, ţinând seamă de "diferitele elemente ale dosarului, inclusiv dimensiunea şi gradul de dificultate al acestuia, volumul de muncă desfăşurată de el însuşi sau de către alţi avocaţi ai biroului său, reputaţia şi experienţa sa profesională, rezultatul obţinut şi de situaţia financiară a celui care i-a încredinţat mandatul. "

în momentul încredinţării dosarului, avocatul trebuie să informeze "orice client nou asupra metodei pe care o va folosi pentru a calcula onorariile şi cheltuielile anexe. Clienţii vor fi informaţi cu privire la orice schimbare de metodă de calcul. Avocatul va furniza clientului toate informaţiile referitoare la condiţiile de punere în aplicare a metodei stabilite. "

Vă pot propune trei tipuri diferite de facturare:

Onorariu în funcţie "timpul prestat"
Acest onorariu va rezulta la terminarea dosarului din simpla înmulţire a „timpului prestat” cu tariful orar care a fost stabilit de la început. în masura posibilului, vă voi indica numărul de ore previzibile necesare pentru tratarea dosarului. Va fi de altfel posibil să solicitaţi în orice moment informaţii cu privire la timpul prestat pe caz.

Onorariu "forfetar"
în acest caz, vom stabili împreună de la început o remuneraţie globală, care nu va mai putea fi modificată. în practică, o astfel de metodă de facturare este preferată pentru procedurile puţin susceptibile de a evolua în timp (de exemplu: divorţul de comun acord sau creare de de societăţi ).

Onorariu "de rezultat"
în Luxemburg, faţă de practica din alte ţări inclusiv Statele Unite, convenţia prin care un avocat şi clientul său sunt de acord ca onorariile să fie plătite numai în cazul în care procesul va fi câştigat, (denumită "pacte de quota litis") este interzisă.

Este totuşi posibil de a conveni asupra unui onorariu "minim" (de obicei forfetar) la care se adaugă un onorariu "complementar", dacă se ajunge la un anumit rezultat particular. Acest onorariu de "rezultat" poate fi forfetar sau proporţional cu rezultatul obţinut.

In ceea ce mă priveşte prefer să utilizez un cost orar competitiv, combinat de cele mai multe ori cu un onorariu de rezultat. Această modalitate de facturare permite să se prevadă un onorariu de bază rezonabil, încurajând în acelaşi timp avocatul să acţioneze ca un partener al clientului său.

Semnarea unei convenţii de onorarii detaliată şi adaptată la prestaţia solicitată, precum şi optimizarea timpului prestat vă va scuti de orice surpriză neplăcută.

Sfaturi pentru a reduce valoarea onorariului

Din moment în care avocatul dumneavoastră facturează la „timpul prestat”, vizitele şi apelurile telefonice vor fi cronometrate şi incluse în factura finală. Din acest motiv:

• Nu sunaţi decât când doriţi să comunicati informaţii esenţiale pentru tratarea cazului dumneavoastră;
• întocmiţi în prealabil o listă de întrebări sau comentarii;
• în măsura posibilului, fiţi succint în scrisori sau e-mail-uri: timpul de prelucrare a corespondenţei va fi luat în considerare la facturare;
• Nu trimiteţi decât elementele şi documentele necesare pentru gestionarea dosarului dumneavoastră. Timpul petrecut cu citirea şi sortarea documentelor va fi facturat la acelaşi tarif orar ca şi restul prestaţiilor.

CONTACT

Radu DUTA
Avocat
179, rue de Hamm
L-1713 Luxembourg
T : +352 26 20 14 57
GSM.: +352 621 62 89 76
F : +352 24 61 11 51

Sediul din Paris
156, rue de Rivoli
75001 Paris
T : 0033 1 55 35 95 35
F : 0033 1 55 35 95 30

Email : radu.duta@barreau.lu
Email : avocat.rduta@gmail.com


Vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde la întrebări. Expuneţi-ne prin mail situaţia şi cererea dumneavoastră fără a omite să ne comunicaţi toate informaţiile de contact (nume, prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon).

Consultaţii numai cu programare